O mnie

Bartosz Wilk – doktor nauk prawnych, radca prawny, ekonomista. Autor książki pt. Raport o stanie JST, wydanej w 2020 r. przez Wydawnictwo C.H. Beck. Kierownik projektu naukowego Instytucja inicjatywy lokalnej jako forma koprodukcji usług publicznych, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W 2015 r. został laureatem konkursu Diamentowy Grant, dzięki czemu w latach 2015–2017 kierował projektem naukowym Ochrona Pomników Zagłady w polskim systemie prawnym. W 2017 r. w ramach programu Erasmus+ odbył praktyki w hiszpańskiej organizacji pozarządowej Access Info Europe, zajmującej się prawem do informacji w Unii Europejskiej i państwach członkowskich. Członek Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2015–2018. Odbył wyjazdy naukowe do Holandii i Szwajcarii, natomiast wyniki prowadzonych badań prezentował na konferencjach naukowych w Rumunii, Czechach, Bułgarii i Zjednoczonym Królestwie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, poświęconych funkcjonowaniu administracji publicznej, dostępowi do informacji publicznej, prawu samorządowemu oraz partycypacji społecznej.

Bartosz Wilk jest finalistą IX edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – Liderzy jutra 2020. To konkurs dla młodych prawników, którzy „postawą społeczną, wiedzą i przedsiębiorczością realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych”.

W latach 2018-2020 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie pod kierunkiem radcy prawnego dr Przemysława Mijala. W maju 2021 r. z pozytywnym wynikiem zakończył czterodniowy egzamin radcowski, po czym został wpisany na listę radców prawnych.

Bartosz Wilk (fot. Łukasz Bartyzel)