Szkolenia i inne wystąpienia

 1. [7 października 2021 r.] wykład pt. Uchwała o wotum zaufania i jej niepodjęcie. Konsekwencje prawne, podczas XIX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów (Forum Przewodniczących Rad), organizator: Municipium S.A., Katowice 6-7 października 2021 r.
 2. [6 października 2021 r.] udział w panelu dyskusyjnym Odmowa dostępu do informacji publicznej – praktyka stosowania, podczas XIX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów (Zjazd Sekretarzy), organizator: Municipium S.A., partner merytoryczny panelu: Wydawnictwo C.H. Beck, Katowice 6-7 października 2021 r.
 3. [6 października 2021 r.] moderowanie panelu Zdalna obsługa rady gminy podczas XIX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów (Forum Przewodniczących Rad), organizator: Municipium S.A., Katowice 6-7 października 2021 r.
 4. [2 lutego 2021 r.] szkolenie pt. „Wotum zaufania w orzecznictwie sądów i pracy organów nadzoru (doświadczenia 2019-2020)”, Akademia Wspólnoty, Municipium S.A.
 5. [10 grudnia 2020 r.] szkolenie pt. „Dostęp do informacji publicznej w aktualnym orzecznictwie sądowym”, Akademia Wspólnoty, Municipium S.A.
 6. [23 października 2020 r.] wystąpienie pt. Raport o stanie gminy i inicjatywa lokalna. Instrumenty z niewykorzystanym potencjałem, podczas Forum Dobrego Prawa, organizator: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych.
 7. [13 października 2020 r.] przeprowadzenie szkolenia pt. Nabierz wprawy w prawie – prawne aspekty wolontariatu [3 h], organizator: Stowarzyszenie POLITES.
 8. [7 października 2020 r.] moderowanie panelu Funkcjonowanie rady z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji podczas XVIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, organizator: Municipium S.A., Katowice 7-8 października 2020 r.
 9. [27 sierpnia 2020 r.] przeprowadzenie szkolenia pt. Nabierz wprawy w prawie – prawne aspekty wolontariatu [3 h], organizator: Stowarzyszenie POLITES.
 10. [29 lipca 2020 r.] szkolenie dotyczące prawa do informacji dla praktykantek i praktykantów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
 11. [12 czerwca 2020 r.] szkolenie pt. „Inicjatywa lokalna w orzecznictwie i praktyce organów nadzoru”, Akademia Wspólnoty, Municipium S.A.
 12. [31 stycznia 2020 r.] prowadzenie jednodniowego warsztatu Dostęp do informacji publicznej [8 h] w ramach cyklu edukacyjnego „Szkoła Stanowienia Prawa” [podczas III sesji, która odbyła się w Ciechocinku], dla uczestników projektu pn. „Organizacje stanowią prawo”, zleceniodawca: Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki z siedzibą w Toruniu.
 13. [12 stycznia 2020 r.] prowadzenie jednodniowego warsztatu Rola organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa [8 h] w ramach cyklu edukacyjnego „Szkoła Stanowienia Prawa” [podczas II sesji, która odbyła się w Sokole-Kuźnicy, gmina Koronowo], dla uczestników projektu pn. „Organizacje stanowią prawo”, zleceniodawca: Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki z siedzibą w Toruniu.
 14. [24 października 2019 r.] wystąpienie w Info:club|manipulacja podczas A<FESTIVAL 2019, 23-27 października 2019 r., Katowice.
 15. [22 października 2019 r.] udział w charakterze słuchacza w Ogólnopolskiej Konferencji Branżowej pt. Zmiany w prawie cywilnym procesowym, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie, Izbę Komorniczą w Szczecinie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 16. 3 października 2019 r.] prelegent w panelu Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych a uprawnienia komisji rewizyjnej, Forum Przewodniczących Rad podczas XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, organizator: Municipium S.A., współorganizator Miasto Katowice, 2-3 października 2019 r., Katowice.
 17. [2 października 2019 r.] prelegent w panelu Raport o stanie JST oraz wotum zaufania, Forum Przewodniczących Rad podczas XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, organizator: Municipium S.A., współorganizator Miasto Katowice, 2-3 października 2019 r., Katowice.
 18. [21 sierpnia 2019 r.] szkolenie dotyczące prawa do informacji dla praktykantek i praktykantów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
 19. [25 lipca 2019 r.] szkolenie dotyczące prawa do informacji dla praktykantek i praktykantów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
 20. [5 czerwca 2019 r.] prelegent w panelu Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego w praktyce – wnioski na przyszłość, podczas Kongresu Zarządzania Administracją Samorządową, organizator: Municipium S.A., Wrocławskie Centrum Kongresowe – Hala Stulecia Wrocław, 4-5 czerwca 2019 r.
 21. [10 maja 2019 r.] prowadzenie jednodniowego warsztatu Dostęp do informacji publicznej [8 h] w ramach cyklu edukacyjnego „Szkoła Stanowienia Prawa”, dla uczestników projektu pn. „Organizacje stanowią prawo”, zleceniodawca: Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki z siedzibą w Toruniu.
 22. [29 marca 2019 r.] wystąpienie podczas wizyty studyjnej Civil society as a Force for Change in Serbia’s EU Accession Process, organizowanej przez Belgrade Open School, Warszawa.
 23. [29 marca 2019 r.] wystąpienie Raport o stanie gminy, podczas Akademia Liderów Samorządu: Samorząd i Dialog, organizowane przez Szkołę Liderów, Warszawa 28-30 marca 2019 r.
 24. [6 października 2018 r.] prowadzenie dwóch szkoleń dla obserwatorów wyborów samorządowych w 2018 r. w ramach projektu „Obserwujemy wybory”, organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego.
 25. [14 września 2018 r.] przeprowadzenie szkolenia pt. Nabierz wprawy w prawie – prawne aspekty wolontariatu [3 h], organizator: Stowarzyszenie POLITES, Szczecin.
 26. [25 lipca 2018 r.] szkolenie dotyczące prawa do informacji dla praktykantek i praktykantów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
 27. [19 marca 2018 r.] wystąpienie Dostęp do informacji publicznej w praktyce w ramach XIII edycji Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych, Szczecin.
 28. [9 sierpnia 2017 r.] szkolenie dotyczące prawa do informacji dla praktykantek i praktykantów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
 29. [18-19 maja 2017 r.] przeprowadzenie pięciu szkoleń pt. Poczuj swój wpływ, dotyczące prawa do informacji oraz praw mieszkanek i mieszkańców, podczas  XVI Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Działających Na Obszarach Wiejskich Zanim będzie za późno, Maróz.
 30. [7 lutego 2017 r.] przeprowadzenie szkolenia pt. NGO mogą pytać i być pytane dla przedstawicieli słupskich organizacji pozarządowych, Słupsk,
 31. [12 października 2016 r.] prowadzenie szkolenia dla pracownic i pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczące prawa do informacji publicznej oraz praktycznych aspektów udostępniania informacji publicznej,
 32. [10 sierpnia 2016 r.] szkolenie dotyczące prawa do informacji dla praktykantek i praktykantów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
 33. [14 lipca 2016 r.] szkolenie dotyczące prawa do informacji dla praktykantek i praktykantów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
 34. [21 kwietnia 2016 r.] Udział, w charakterze eksperta, w konferencji upowszechniającej standardy i rekomendacje wypracowane w ramach projektu „Monitoring praw uczniowskich w szkołach obszaru nadwiślańskiego”, panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i ekspertek „Formułowanie rozwiązań dla sytuacji w szkołach objętych badaniem, kierunki zmian systemowych, narzędzia działań strażniczych – koncepcje i praktyki, standardy i rekomendacje”, organizator: Fundacja Pokolenia i Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, sala Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Tczewie.
 35. [10 grudnia 2015 r.] przeprowadzenie warsztatu z prawa do informacji publicznej dla Koła Naukowego „Prawo i Społeczeństwo”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz;
 36. [9 października 2015 r.] Co mogę, jako rodzic, wiedzieć o szkole, przedszkolu, żłobku?, warsztaty przeprowadzone w ramach Międzynarodowego Tygodnia Bliskości,
 37. [7 października 2015 r.] Jawność, czyli co to, i po co? Warsztaty z zakresu dostępu do informacji publicznej, przeprowadzone dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. J. Słowackiego w Dębnie, Dębnowski Ośrodek Kultury.
 38. [17 września 2016 r.] Udział w charakterze prelegenta w panelu dyskusyjnym „Mapa drogowa III sektora” podczas Zachodniopomorskiego Konwentu NGO, Sektor 3 Szczecin, 16-18 września 2016 r.
 39. [20 kwietnia 2015 r.] Procedura udostępniania informacji publicznej podczas III Tygodnia Edukacji Administracyjnej, 20-22 kwietnia 2015 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 40. [4 grudnia 2014 r.] Dostęp do informacji publicznej w szkole podczas VIII Kongresu Prawa Oświatowego, 4-5 grudnia 2014 r. Wrocław, organizator: Instytut Badań w Oświacie.
 41. [25 września 2014 r.] Czy jawność informacji publicznych jest nam potrzebna? Informacja publiczna – czym jest? Jak ją uzyskać?, wygłoszony podczas XIV Festiwalu Nauki, który odbył się w dniach 20-27 września 2014 r. w Szczecinie i Koszalinie.
 42. [14 kwietnia 2014 r.] Bezpieczeństwo publiczne a wolność zgromadzeń, wykład w ramach II Tygodnia Edukacji Administracyjnej, 14-17 kwietnia 2014 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.