Kategorie
Bez kategorii

Skuteczna inicjatywa lokalna. Poradnik

Ukazał się poradnik, który miałem przyjemność przygotować dla Fundacja Batorego (akcja Masz Głos). Podpowiadam w nim co zrobić, aby inicjatywa lokalna stała się skutecznym narzędziem współpracy mieszkańców z władzami samorządowymi. Spoiler alert – są też wzory pism.

W poradniku dzielę się doświadczeniami płynącymi z badań, które prowadzę w Zakład Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UW. Pokazują one, że inicjatywa lokalna mierzy się z wieloma barierami. Niemniej jednak, to temat na inną okazję, gdyż poradnik skupia się na kwestiach praktycznych.

Poradnik można znaleźć >> tutaj <<

Kategorie
Bez kategorii

Lex Czarnek – analiza dla DGP

W Dzienniku Gazecie Prawnej (dodatek „Prawnik”) znaleźć można tekst, w którym dzielę się uwagami o głośnej ostatnio ustawie – tzw. Lex Czarnek. Skupiłem się na negatywnym wpływie ustawy na współpracy szkół z organizacjami i ograniczaniu samorządności. Poza efektem bezpośrednim (tj. utrudnionej współpracy z organizacjami) regulacje spotęgują „efekt mrożący”, którego występowanie zdiagnozowały w raporcie z badania eksploracyjnego Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jeszcze przed procedowaniem tzw. Lex Czarnek w parlamencie.

Kategorie
Bez kategorii

Tzw. ustawa antykorupcyjna – analiza na łamach DGP

W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się tekst, w którym podzieliłem się wnioskami po lekturze tzw. ustawy antykorupcyjnej, przyjętej w piątek przez Sejm (na wniosek klubu poselskiego KUKIZ15). Mogłoby cieszyć wprowadzenie obowiązku publikowania rejestrów umów lub rejestru wpłat na rzecz partii politycznych. Jednakże, przyjęte regulacje są dziurawe i niespójne, przez co jawnościowej rewolucji nie przyniosą. 
Najbardziej konsekwentną regulacją jest obowiązek orzekania o zakazie zajmowania określonych stanowisk w przypadku skazania za przestępstwa korupcyjne. Jednakże to kolejny przykład naiwności polityków. Wiadomo, że odstrasza nieuchronność reakcji karnej, a nie wysokość sankcji. Cóż nam po wyższych sankcjach, gdy przestępstwa nie będą wykrywane. Karnistom pozostawiam ocenę adekwatności i proporcjonalności tych zmian w prawie karnym.

Zachęcam do lektury tekstu:

B. Wilk, Ustawa antykorupcyjna – z dużej chmury mały deszcz [ANALIZA], Dziennik Gazeta Prawna, 22 września 2021 r.

Kategorie
Bez kategorii

Podsumowanie roku akademickiego 2020/2021

W mijającym roku akademickim ponownie przypadła mi przyjemność współprowadzenia zajęć na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z Nauki o administracji publicznej wraz z panią doktor Jowanką Jakubek-Lalik. Dużo radości i satysfakcji sprawiły mi anonimowe ankiety, wypełnione przez uczestniczki i uczestników zajęć. Zwłaszcza, że dotyczyły zajęć w pandemicznym roku.

„Najlepszy prowadzący w tym semestrze. Nagrywa wykłady, przesyła prezentacje, odpisuje na e maile. Zajęcia bez stresu. Pan Bartosz Wilk – kompetentna osoba na właściwym miejscu!!!!!”

„Zdecydowanie najlepszy prowadzący, jeżeli chodzi o kulturę pracy. Nagrywa wykłady, wysyła prezentację, podsumował wyniki testu. Do uczestników odnosi się z szacunkiem”

„Najlepszy ze wszystkich dotychczasowych wykładowców, nagrane wykłady można obejrzeć w późniejszym terminie, wysyłane prezentacje po zajęciach, podsumowanie egzaminu, i przede wszystkim słowny i terminowy, gratulacje na tego Pana 🙂”

„Każdy wykładowca powinien brać z tego Pana przykład! Powinien Pan dostać extra wypłatę, bo jestem pod wrażeniem 🙂”

„Zajęcia (…) były niezwykle interesujące. Prowadzący wykazał się dużym zaangażowaniem. Na pierwszym wykładzie przedstawiono zakres materiału, który obowiązuje na egzaminie, co jest szczególnie doceniane przez studentów. Wykłady przeprowadzone w czasie rzeczywistym skłaniały do przemyśleń”

Także cieszą mnie krótsze komentarze o „ciekawym sposobie przedstawiania materiału”, „bardzo dobrym podejściu do studentów”, czy po prostu o „interesujących zajęciach”.

Do tej beczki miodu trzeba dodać łyżkę dziegciu – „Czasami było troszkę monotonie i ciężko było się skupić”. Oczywiście nieznane są opinie tych osób, które ankiety nie wypełniły.

Niemniej jednak, jestem wdzięczny za ankiety, które są zastrzykiem motywacji przed kolejnymi wyzwaniami dydaktycznymi oraz impulsem do zmian.

Ilustrację stanowi zdjęcie z Zakładu Nauki Administracji na WPiA UW.

Kategorie
Bez kategorii

Opinia prawna nt. wpływu „Nowego Ładu” na funkcjonowanie trzeciego sektora

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustaw podatkowych w ramach „Polskiego Ładu”. Przygotowałem dla Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych opinię prawną, w której przedstawiłem możliwe konsekwencje regulacji dla działalności tzw. trzeciego sektora.

Kategorie
publikacje

Artykuł w DGP: Adwokaci nie lubili jawności

W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się mój artykuł, w którym podsumowuję dotychczasowe sprawy sądowe, związane z nieudostępnianiem informacji publicznej przez Naczelną Radę Adwokacką. Przyczynkiem do podsumowania stały się ostatnie wybory naczelnych organów samorządu adwokatury, które odbyły się 19 marca 2021 r.

Choć redakcyjny tytuł odnosi się do adwokatów w ogólności, to tekst koncentruje się na sądowych sporach z udziałem NRA. Przedmiot tych sporów może zaskakiwać, biorąc pod uwagę jasne orzecznictwo sądowe. Jednakże, toczenie tych sporów można odczytywać jako podejście względem jawności życia publicznego, którego niewyraźnym wprost celem może być wyłączenie samorządów zawodowych spod zakresu obowiązków informacyjnych.

Serdecznie zapraszam do lektury!

B. Wilk, Adwokaci nie lubili jawności, „Dziennik Gazeta Prawna”, 30 marca 2021, nr 61 (5469), dodatek „Prawnik”, s. D2.